ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (บริการแบบรายเดือน)

0
0 รีวิว   | 0 คำสั่งซื้อ
Availablity มีสินค้าทั้งหมด 10 ชิ้น

LuckyPoint : ซื้อเพื่อรับ Lucky 50 Point

ส่งจาก : กรุงเทพมหานคร

ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (บริการแบบรายเดือน)

ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance System) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรหรือสถานศึกษา เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จนทำให้เกิดความมั่นใจและมาตรฐานของการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ประกอบไปด้วย ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณ และ ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม

 

เป็นระบบเพื่อการบริหารงานในองค์กร ใช้เป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ สะดวกรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลจำนวนมาก สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการบริหาร การตัดสินใจ การวิเคราะห์ ร่วมไปถึงการประเมินคุณภาพ ฯลฯ


ทั้งนี้ระบบยังช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด และยังช่วยให้การค้นหาข้อมูลหรือการนำข้อมูลมาใช้งานง่ายขึ้น โดยสามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งเอกสาร รูปภาพ วีดีโอ โดยการเก็บข้อมูลยังสามารถเลือกปีการศึกษา พร้อมทั้งระบุข้อมูลอื่นๆ เพื่อทำให้จัดเก็บได้ง่ายมากขึ้นด้วย

 

ส่วนผสมสำคัญ

 

 

จากการรีวิว 0 reviews

-

Average score

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Shipping

จัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง

 

Order Online Service

ติดต่อสอบถาม 24 ชั่วโมง

 

Payment

ช่องทางในการชำระเงิน

 

30 Days Return

รับประกันสินค้า

 

Top Right Link Text