อาหารพืชสูตรเข้มข้น สาหร่าย ฮิวมิค ชนิดเกล็ด Q Plants สูตร 2

0
0 รีวิว   | 0 คำสั่งซื้อ
Availablity มีสินค้าทั้งหมด 1 ชิ้น

LuckyPoint : ซื้อเพื่อรับ Lucky 7 Point

ส่งจาก : อุตรดิตถ์

อาหารพืชสูตรเข้มข้น สาหร่าย ฮิวมิค ชนิดเกล็ด Q Plants สูตร 2

 

1.ช่วยการออกดอกและผสมเกสร  ช่วยในการติดผล

2.ช่วยยืดช่อ ยืดขั้ว เปิดตาดอก ดอกสมบูรณ์ผสมติดง่าย

3.ช่วยบำรุงระบบรากพืชให้แข็งแรง

4.ช่วยกระตุ้นให้พืชแตกตาดอก เร่งยอดอย่างสม่ำเสมอ

5.ช่วยเพิ่มขนาด สร้างเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก ยืด ขยาย

6.ช่วยเร่งแป้ง สร้างน้ำตาล ให้พลังงาน แก่พืช

7.ช่วยให้ทนต่อสภาพอากาศแปรปรวน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

8.ช่วยทำให้ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉา สดชื่น ฟื้นตัวได้เร็ว

9.ปรับ PH ในดิน

10.ขยายราก

11.ปรับดินให้ดินดี

 

ส่วนผสมสำคัญ

 กรดฮิวมิก เป็นส่วนประกอบหลักของดินสสารฮิวมิก ซึ่งสสารฮิวมิกเป็นสารประกอบหลักของดิน, พีต, ถ่านหิน, แม่น้ำในที่ดอนหลายแห่ง, หนองน้ำ, และน้ำมหาสมุทร กรดฮิวมิกเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายในทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลง กรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดี่ยวๆ แต่เป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิกและฟีนอล ... ฮิวมิค ฮิวมิคแอซิด 80% ชนิดเกร็ด สะดวกใช้ ละลายน้ำได้ 100% ปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกดินตรึงไว้ ทำให้ดินร่วยซุย ปรับกรด ด่างของดิน ขนาด 1กก กรดอะมิโน 20 ตัวถูกตั้งรหัสโดยมาตรฐานรหัสพันธุกรรม และถูกเรียกว่า โปรตีโนเจนิก หรือกรดอะมิโนมาตรฐาน นอกเหนือจากกรดอะมิโน 20 ชนิดที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนแล้ว ยังพบกรดอะมิโนอื่น ๆ อีก เช่น ในโครงสร้างของโปรตีน มีกรดอะมิโนที่ดัดแปลงโครงสร้างไปจากกรดอะมิโน 20 ชนิดข้างต้น ตัวอย่างเช่น เดสโมซิน (desmosine) พบในเส้นใยอีลาสติน ซีลีโนซิสทีอีน มีหมู่ Se แทนที่ O ในโมเลกุลของซิสทีอีน พบในโมเลกุลของเอนไซม์ กลูตาไทโอน เปอรอกซิเดส (Glutathione peroxidase) ไทโรซีน (thyrosine) พบในไทโอโกลบบูลินที่สังเคราะห์โดยต่อมธัยรอยด์ กรดอะมิโนอะดิปิก (aminoadipic acid) พบในโปรตีนในข้าวโพด มีอีกอย่างน้อย 2 ตัวที่กำหนดรหัสโดย DNA ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้มาตรฐานดังนี้: ซีลีโนซิสตีอีน (Selenocysteine) ถูกใส่เข้าไปในโปรตีนบางตัวที่ UGA โคดอน, ซึ่งเป็นโคดอนสำหรับหยุด ไพร์โรไลซีน (Pyrrolysine) ถูกใช้โดย เมตทาโนเจน (methanogen) บางตัวใน เอนไซม์ ที่มันใช้สำหรับผลิตมีเทน มันถูกกำหนดรหัสให้เหมือน ซีลีโนซิสตีอีน แต่กับ UGA โคดอน แทน กรดอะมิโนและอนุพันธ์ที่ไม่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน แต่มีหน้าที่สำคัญทางชีวภาพอื่น เช่น กาบา (GABA) เป็นสารส่งสัญญาณประสาท อีพิเนปพริน (Epinephrine) เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากไทโรซีน เพนิซิลลามีน (Penicillamine) เป็นส่วนประกอบของเพนนิซิลิน ไกลซีน และ กลูตาเมต เป็นสารส่งผ่านประสาท (neurotransmitters) คาร์นิตีน (carnitine) ใช้ประโยชน์ในการขนย้าย ลิพิด ภายใน เซลล์ ออร์นิทีน (ornithine) ซิตรูลลีน (citrulline) โฮโมซิสตีอิน (homocysteine) ไฮดรอกซิโพรลีน (hydroxyproline) ไฮดรอกซิไลซีน (hydroxylysine) ซาร์โคซีน (sarcosine) กรดอะมิโนหลายตัวสามารถใช้สังเคราะห์โมเลกุลอื่นได้ เช่น: ทริปโตแฟน (tryptophan) เป็น สารตั้งต้น ของสารส่งผ่านประสาท เซอโรโทนิน (serotonin) ; ไกลซีน (glycine) เป็นหนึ่งใน ตัวทำปฏิกิริยา ในกระบวนการสังเคราะห์ พอร์ไฟริน (porphyrins) เช่น ฮีม (heme) กรดอะมิโนอื่นที่มีในโปรตีนธรรมดาเกิดขึ้นโดย การปรับแต่งหลังทรานสเลชัน, (post-translational modification) คือปรับแต่งหลัง ทรานสเลชัน ใน การสังเคราะห์โปรตีน การปรับแต่งเหล่านี้บ่อยครั้งมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีน เช่น โปรลีน (Proline) เป็นกรดโปรตีโนเจนิกอะมิโน เท่านั้นที่ หมู่ข้าง เป็นไซคลิก และเชื่อมต่อกับ หมู่ เอ-อะมิโน เกิดเป็นหมู่ทุติยภูมิอะมิโน เดิมทีโปรลีนถูกเข้าใจผิดเรียกเป็น กรดอิมิโน กรดอะมิโนมากกว่า 100 ชนิดพบในธรรมชาติบางตัวถูกตรวจพบได้ใน มีทีโอไรต์ (meteorite) โดยเฉพาะประเภทที่รู้จักกันในชื่อ คาร์บอนาซีอัลคอนไดรต์ (carbonaceous chondrite) จุลินทรีย์ และ พืช บางครั้งผลิตกรดอะมิโนชนิดผิดปกติมาก ๆ ออกมา ซึ่งสามารถพบได้ใน ยาปฏิชีวนะ ประเภทเปปทีดิก เช่น นิซิน (nisin) หรือ อะลาเมตทิซิน (alamethicin) แลนไทโอนีน (Lanthionine) เป็นไดเมอร์ของอะลานีนที่เชื่อมกันด้วยพันธะแบบซัลไฟด์ซึ่งพบร่วมกับกรดอะมิโน อิ่มตัว ในแลนติไบโอติก (lantibiotics-แอนติไบโอติกเพปไทด์ของ แหล่งกำเนิดจุลินทรีย์) 1-อะมิโนไซโคลโพรเพน-1-คาร์บอกซิลิก แอซิก (1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid-ACC) เป็นกรดอะมิโนไซคลิกlic และเป็นผลผลิตระหว่างทางของการผลิต ฮอร์โมน พืช เอตทิลีน สาหร่ายแดง กรดอะมิโนจำเป็น[แก้] บางตัวใน 20 ตัวของกรดอะมิโนมาตรฐานเรียกว่า กรดอะมิโนจำเป็น (essential amino acid) เพราะว่ามันไม่สามารถสังเคราะห์ ได้โดย ร่างกาย แต่ได้จาก สารประกอบ ผ่าน ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเราได้รับโดยการกินเข้าไป ใน มนุษย์ กรดอะมิโนจำเป็นได้แก่ ไลซีน (lysine) ลิวซีน (leucine) ไอโซลิวซีน (isoleucine) เมตไทโอนีน (methionine) ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) ทรีโอนีน (threonine) ทริปโตแฟน (tryptophan) วาลีน (valine) ในเด็กมีเพิ่มอีก 2 ตัว ดังนี้ ฮีสติดีน (histidine) อาร์จินีน (arginine) คำว่า กรดอะมิโนโซ่สาขา หมายถึงกรดอะมิโนอะลิฟาติกซึ่งได้แก่: ลิวซีน, ไอโซลิวซีน และ วาลีน

 

จากการรีวิว 0 reviews

-

Average score

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Shipping

จัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง

 

Order Online Service

ติดต่อสอบถาม 24 ชั่วโมง

 

Payment

ช่องทางในการชำระเงิน

 

30 Days Return

รับประกันสินค้า

 

Top Right Link Text